Biblioteka - Prawo gospodarcze

Powrót do wszystkich artykułów
31/10/12   |   Prawo gospodarcze

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie kilku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy?

Kontrola przeprowadzana u przedsiębiorcy związana jest z szeregiem niedogodności: kontrolującym trzeba udostępnić lokal, dokumenty, przy czynnościach kontrolnych powinien być obecny kontrolowany lub osoba przez niego wyznaczona. Powoduje to zazwyczaj dezorganizację w pracy kontrolowanego podmiotu i gorączkową weryfikację posiadanej dokumentacji. Dlatego ustawodawca w art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zakaz podejmowania i prowadzenia jednocześnie…

24/10/12   |   Prawo gospodarcze

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki jawnej. Do spółki z samym sobą?

Co może zrobić wspólnik dwuosobowej spółki jawnej w razie uzyskania informacji o wystąpieniu drugiego wspólnika ze spółki, który z powodów leżących po jego stronie, np. znacznego pogorszenia stanu zdrowia, nie jest w stanie dalej działać w spółce? Wiadomo, że spółka osobowa z jednym wspólnikiem nie może istnieć. Czy spółce grozi rozwiązanie i likwidacja, czy też…

15/11/11   |   Prawo gospodarcze

Przejście praw i obowiązków w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Od 1 lipca 2011 roku możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Regulacja ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zmiany formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Przekształcona spółka musi być spółką jednoosobową, czyli przekształcany przedsiębiorca obejmie 100 % udziałów lub akcji w nowej…

20/12/10   |   Prawo gospodarcze

Metody wyceny wartości marki

Wartości niematerialne, w tym kapitał intelektualny to znaczący element kształtujący wartość nowoczesnych przedsiębiorstw. Powinien on więc mieć wpływ na wycenę przedsiębiorstwa jako całości, czy to w bieżącym kształtowaniu ceny akcji lub udziałów, czy w procesie wyceny firmy na potrzeby sprzedaży, łączenia albo innych przekształceń. Właściciele danego przedsiębiorstwa są żywotnie zainteresowani tym, aby na wartość przedsiębiorstwa,…