Bibliotheke

Donnerstag, 19UTCThu, 19 May 2016 12:11:21 +0000 19. Mai 2016   |   [DE: prawo pracy]

(Polski) Urlop szkoleniowy dla pracownika – studenta studiów podyplomowych

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.

Mittwoch, 10UTCWed, 10 Feb 2016 15:32:13 +0000 10. Februar 2016   |   Dofinansowanie unijne

(Polski) Moment zawarcia umowy a rozpoczęcie projektu dofinansowanego środkami unijnymi

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.

Dienstag, 29UTCTue, 29 Dec 2015 17:13:57 +0000 29. Dezember 2015   |   Prawo cywilne

Herabsetzung einer Konventionalstrafe

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.

Freitag, 04UTCFri, 04 Dec 2015 12:53:57 +0000 4. Dezember 2015   |   Dofinansowanie unijne

Hőhere Gewalt und Rűckazhlung einer Zuwendung

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.

Montag, 16UTCMon, 16 Nov 2015 13:00:58 +0000 16. November 2015   |   Dofinansowanie unijne

Wniosek o przyznanie dotacji unijnej a informacja publiczna

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar.

Mittwoch, 31UTCWed, 31 Oct 2012 07:31:46 +0000 31. Oktober 2012   |   Prawo gospodarcze

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie kilku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy?

Kontrola przeprowadzana u przedsiębiorcy związana jest z szeregiem niedogodności: kontrolującym trzeba udostępnić lokal, dokumenty, przy czynnościach kontrolnych powinien być obecny kontrolowany lub osoba przez niego wyznaczona. Powoduje to zazwyczaj dezorganizację w pracy kontrolowanego podmiotu i gorączkową weryfikację posiadanej dokumentacji. Dlatego ustawodawca w art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zakaz podejmowania i prowadzenia jednocześnie…

Mittwoch, 24UTCWed, 24 Oct 2012 09:51:11 +0000 24. Oktober 2012   |   Prawo gospodarcze

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki jawnej. Do spółki z samym sobą?

Co może zrobić wspólnik dwuosobowej spółki jawnej w razie uzyskania informacji o wystąpieniu drugiego wspólnika ze spółki, który z powodów leżących po jego stronie, np. znacznego pogorszenia stanu zdrowia, nie jest w stanie dalej działać w spółce? Wiadomo, że spółka osobowa z jednym wspólnikiem nie może istnieć. Czy spółce grozi rozwiązanie i likwidacja, czy też…

Mittwoch, 17UTCWed, 17 Oct 2012 13:18:34 +0000 17. Oktober 2012   |   Prawo cywilne

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

Za jakie prace inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą robót budowlanych? Od kilku lat w kodeksie cywilnym znajduje się przepis, wprowadzający obowiązkową, solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza to, że podwykonawca może zwrócić się o zapłatę wynagrodzenia nie tylko do wykonawcy robót, z którym ma podpisaną umowę, ale…

Montag, 14UTCMon, 14 May 2012 13:12:22 +0000 14. Mai 2012   |   Prawo cywilne

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomości w Polsce?

Nierzadko zdarza się, że osoby, które wiele lat temu opuściły Polskę, nadal są właścicielami nieruchomości tutaj położonych – domów, mieszkań albo gruntów. Z kolei ich ewentualni spadkobiercy nie posiadają już obywatelstwa polskiego, są więc w Polsce traktowani jak cudzoziemcy. Co do zasady cudzoziemcy, aby nabyć własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Polsce potrzebują zezwolenia…

Dienstag, 15UTCTue, 15 Nov 2011 11:22:53 +0000 15. November 2011   |   Prawo gospodarcze

Przejście praw i obowiązków w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Od 1 lipca 2011 roku możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Regulacja ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zmiany formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Przekształcona spółka musi być spółką jednoosobową, czyli przekształcany przedsiębiorca obejmie 100 % udziałów lub akcji w nowej…