Działalność społeczna

Chcemy wykorzystywać naszą wiedzę i talenty do zmiany otaczającego nas świata. Dlatego angażujemy się w tworzenie i działalność organizacji sektora pozarządowego. Chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, dlatego działamy w swoich lokalnych społecznościach. Wierzymy, że podejmowanie nawet niewielkich inicjatyw, powoduje wzrost świadomości i poprawę naszego świata.

Świadczyliśmy pomoc prawną przy tworzeniu i funkcjonowaniu szeregu fundacji, stowarzyszeń i organizacji, mających na celu wspieranie życia rodzinnego i wychowania dzieci i młodzieży oraz  propagowanie sportu i edukacji.