Działalność społeczna

Chcemy wykorzystywać naszą wiedzę i talenty do zmiany otaczającego nas świata. Dlatego angażujemy się w tworzenie i działalność organizacji sektora pozarządowego. Chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, dlatego działamy w swoich lokalnych społecznościach. Wierzymy, że podejmowanie nawet niewielkich inicjatyw, powoduje wzrost świadomości i poprawę naszego świata.

Świadczyliśmy pomoc prawną przy tworzeniu i funkcjonowaniu szeregu fundacji, stowarzyszeń i organizacji, mających na celu wspieranie życia rodzinnego, wspomaganie wychowania dzieci i młodzieży, propagowanie sportu, w tym m.in. Fundację „Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia”, Fundację Strefa Rodziny, Stowarzyszenie Sportów Walki RED CORNER.

Obecnie wspieramy działalność Fundacji Kolegium Tutorów oraz Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich.