Library - Dofinansowanie unijne

Powrót do wszystkich artykułów
Wednesday February 10th, 2016   |   Dofinansowanie unijne

(Polski) Moment zawarcia umowy a rozpoczęcie projektu dofinansowanego środkami unijnymi

Sorry, this entry is only available in Polski.

Friday December 4th, 2015   |   Dofinansowanie unijne

(Polski) Siła wyższa a zwrot dotacji

Sorry, this entry is only available in Polski.

Monday November 16th, 2015   |   Dofinansowanie unijne

Wniosek o przyznanie dotacji unijnej a informacja publiczna

Sorry, this entry is only available in Polski.

Thursday February 24th, 2011   |   Dofinansowanie unijne

Umowa franchisingu a wydatki kwalifikowalne

W ramach regionalnych programów operacyjnych do inwestycyjnych wydatków kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji zalicza się m.in. wydatki ponoszone na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości te powinny być związane z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W zależności od tego, jaki jest cel danego programu i grupa docelowa potencjalnych beneficjentów,…

Monday December 13th, 2010   |   Dofinansowanie unijne

Okres obrachunkowy jako podstawa do określenia statusu beneficjenta

Stosownie do art. 4 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), zwanego dalej Rozporządzeniem: 1. Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane…