Library - [EN: prawo pracy]

Powrót do wszystkich artykułów
Thursday May 19th, 2016   |   [EN: prawo pracy]

(Polski) Urlop szkoleniowy dla pracownika – studenta studiów podyplomowych

Sorry, this entry is only available in Polski.

Monday May 16th, 2011   |   [EN: prawo pracy]

Wpływ śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na stosunek pracy jej pracowników

Zagadnienia pracownicze w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną zostały pośrednio uregulowane przez polskiego ustawodawcę w kodeksie cywilnym oraz kodeksie pracy (kp). Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, wówczas dalszy byt prawny stosunku pracy zależny będzie od prowadzenia działalności w oparciu o jednostkę…

Tuesday January 11th, 2011   |   [EN: prawo pracy]

Jedynie nieobecny pracownik jest chroniony przed zwolnieniem

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2010 roku…

Monday January 3rd, 2011   |   [EN: prawo pracy]

Do kiedy przerwa na karmienie?

Pracownice karmiące dziecko piersią są uprawnione do korzystania w ciągu dnia roboczego z przerwy w pracy. Zgodnie z ogólnie przyjętym poglądem, fakt karmienia dziecka piersią powinien być przez pracownicę udokumentowany. Tym samym na żądanie pracodawcy pracownica powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. Przerwy na karmienie niemowląt są przerwami wliczanymi do czasu pracy; za czas tych przerw…