O nas

Kancelaria Radców Prawnych Dragun Pietkiewicz istnieje od 2010 roku. Mamy wieloletnie doświadczenie, które zdobywaliśmy podczas obsługi dużych polskich i zagranicznych spółek, małych i średnich przedsiębiorców, a także instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Pozwala to nam zrozumieć potrzeby i specyfikę różnych Klientów oraz dostosować się do ich wymagań. Zajmujemy się zarówno bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, jak i rozwiązywaniem konkretnych problemów wymagających specjalistycznej wiedzy.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla wykonywania skutecznej i satysfakcjonującej obsługi prawnej jest poznanie specyfiki działalności określonego podmiotu. Tylko dzięki temu istnieje możliwość dostosowania proponowanych przez nas rozwiązań do faktycznych potrzeb Klientów.

Bierzemy udział w zakładaniu nowych spółek, także z kapitałem zagranicznym oraz w obsłudze transakcji przekształceń i połączeń. Świadczymy od lat pomoc prawną na rzecz instytucji dystrybuujących środki unijne oraz organizacji pozarządowych (w tym szkół niepublicznych).

Mamy również duże doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego. Istotną część naszej dotychczasowej praktyki stanowiło świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Prowadzimy także sprawy windykacyjne.

Dbamy o nieustanny rozwój zawodowy i poszerzanie naszej wiedzy. W bardziej złożonych sprawach posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem ekspertów z innych dziedzin gospodarki, np. doradcą podatkowym, branżystami z zakresu projektowania i budownictwa, inwestycji, informatyki i reklamy, co pozwala nam odpowiedzieć na różne potrzeby naszych Klientów i zaproponować kompleksową usługę. W sprawach transgranicznych współpracujemy z kancelarią CSP Rechtsanwälte z Düsseldorf (Niemcy).