Maciej Kucmin

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów byłem mocno zaangażowany w ruch bezpłatnego poradnictwa. W 2018 r. ukończyłem aplikację radcowską i zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

W kancelarii rozwijam swoje zainteresowania z zakresu umów o roboty budowlane, odpowiedzialności za jakość towarów i usług, służebności oraz praw pracowniczych.

Jestem orędownikiem transportu kolejowego. Uczestniczyłem w dwóch wyprawach badawczych do Indii. Prywatnie jestem mężem kochającej żony i ojcem dwójki dzieci.