Zasady współpracy

W naszej działalności stosujemy Kodeks Etyki Radcy Prawnego, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientem i kancelarią.

Dostosowanie obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta

Rozmawiamy z naszymi Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Nasze opinie nie polegają na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz analizie sytuacji i stanu prawnego oraz proponowaniu najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań.

Jasne zasady rozliczeń

Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Za wykonywane usługi pobieramy wynagrodzenie liczone według stawki godzinowej lub ustalamy ryczałt za wykonaną usługę. W przypadku stawek godzinowych liczony jest czas pracy prawnika poświęcony Klientowi, którego regularnie informujemy o liczbie godzin, które poświęciliśmy jego sprawom. Stawka ryczałtowa ustalana jest na podstawie wstępnej oceny sprawy i przekazanych przez Klienta materiałów.

Terminowa realizacja zleceń

Dbamy o dotrzymanie terminów ustalonych z Klientem. Wiemy, jak ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu jest terminowość działania radcy prawnego.

Bieżące informowanie Klienta o stanie spraw

Stosownie do oczekiwań Klienta przekazujemy sprawozdania o zaawansowaniu sprawy, aby miał on pełną wiedzę o sposobie i etapie jej załatwiania.

Formy obsługi

Jesteśmy elastyczni co do formy obsługi, przyjeżdżamy na dyżury lub spotkania.

Języki

Świadczymy obsługę prawną również w języku angielskim i niemieckim.