Nasze usługi

Oferujemy obsługę prawną przedsiębiorcom, instytucjom, a także osobom fizycznym. Reprezentujemy klientów przed sądami i organami. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

proces inwestycyjny

pomagamy w transakcjach nabywania i sprzedaży nieruchomości oraz ukształtowaniu
i negocjowaniu umów budowlanych; reprezentujemy interesy zarówno inwestorów, jak i wykonawców;

obsługę rynku deweloperskiego

pomagamy w prawidłowym ukształtowaniu umowy deweloperskiej, doradzamy deweloperom i nabywcom domów i lokali mieszkalnych;

prawo handlowe

zakładamy i rejestrujemy spółki handlowe, wspieramy organy spółek w ich działalności korporacyjnej, organizujemy proces przekształcenia i łączenia spółek oraz ich likwidację;

prawo cywilne

zajmujemy się przygotowaniem oraz negocjowaniem umów (np. umowy sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia), dokonujemy analizy umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów, przygotowujemy opinie prawne, a także pomagamy przy realizacji roszczeń cywilnoprawnych;

sektor finansów publicznych

dbamy o to, by działania podmiotów sektora finansów publicznych były zgodne z wszystkimi rygorami przewidzianymi przepisami prawa, przygotowujemy akty wewnętrzne, występujemy o zgodę do organów nadzorczych, pomagamy w obsłudze zamówień publicznych;

prawo pracy

doradzamy Klientom we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i kontrakty menadżerskie; sporządzamy regulaminy wymagane przez kodeks pracy;

prawo o szkolnictwie wyższym

pomagamy szkołom wyższym prowadzić działalność zgodnie z wymogami ustawy, w szczególności poprzez tworzenie spójnych regulacji wewnętrznych i doradztwo organom uczelni;

zagadnienia związane z pomocą publiczną

świadczymy pomoc prawną przy wdrażaniu oraz obsłudze programów i projektów unijnych i krajowych, przygotowujemy dokumenty programowe, sprzeciwy i korespondencję w sprawach związanych z realizowanymi projektami, wydajemy opinie prawne związane z problematyką udzielania i wykorzystywania dotacji unijnych i krajowych;