Zasady współpracy

Budujemy z Klientami dobre relacje, oparte na zaufaniu i szacunku. Poznajemy specyfikę działalności naszych Klientów i chętnie z nimi rozmawiamy, aby dostosować wykonywane usługi do ich potrzeb

przestrzegamy zasad etyki radcy prawnego

pracujemy zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, opracowanym w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientem i kancelarią;

stosujemy jasne zasady wynagradzania

za wykonywane usługi pobieramy wynagrodzenie liczone według stawki godzinowej lub ustalamy ryczałt za wykonaną usługę. W przypadku stawek godzinowych liczony jest czas pracy prawnika poświęcony klientowi, którego regularnie informujemy o liczbie godzin, które poświęciliśmy jego sprawom;

oferujemy różnorodne formy obsługi

jesteśmy elastyczni co do formy obsługi, pracujemy w naszym biurze albo przyjeżdżamy na dyżury lub spotkania, prowadzimy także obsługę zdalną;

posługujemy się językami obcymi

świadczymy obsługę prawną także w języku angielskim i niemieckim;